Tajomstvo Veľkej noci: Lorem ipsum

„Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“Jn 6,56

Posledná večera
Heľpa

Posledná večera

„Abba, Otče! Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem ale čo ty.“ Mk 14,36

Kalich utrpenia v Getsemanskej záhrade
Zlaté Moravce

Kalich utrpenia v Getsemanskej záhrade

„Ešte spíte a odpočívate? Dosť už. Syna človeka už vydávajú…“ Mk 14,41

Kalich utrpenia v Getsemanskej záhrade
Zlaté Moravce

GD-VNK-Getsemani-apostoli

„… a tvoju vlastnú dušu prenikne meč…“ Lk 2,35

Stretnutie s Matkou na krížovej ceste
Krakov

Stretnutie s Máriou na krížovej ceste

„»Žena, hľa, tvoj syn!« Potom povedal učeníkovi: »Hľa, tvoja matka!«“ Jn 19,26-27

Panna Mária pod krížom
Krakov

Pann Mária pod krížom

„A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ Jn 12,32

Ukrižovaný Kristus
Trnava

Ukrižovaný Kristus

„Pre toto ja plačem, oko mi roní vlahu, lebo sa vzdialil ten, čo teší…“ Nár 1,16

Skladanie z kríža
Trnava

Skladanie z kríža

„ So zločincami mu dali hrob, jednako s boháčom bol v smrti…“ Iz 53,9

Vkladanie do hrobu
Krakov

Vkladanie do hrobu

„Niet ho tu. Vstal z mŕtvych.“ Lk 24,6

Vzkriesený Kristus
Vyšný Kelčov

Zmŕtvychvstanie Zmŕtvychvstalý Kristus

„Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ Lk 18,8 Kristus varuje svet

Kristov druhý príchod