Realizačná koncepcia

Realizačná koncepcia

Ponúkame vám cenovo nenáročné riešenie na premyslenú, kvalitnú a efektívnu zmenu vášho liturgického priestoru k lepšiemu.

Efektívne riešenie, ktoré rozumným vynaložením prostriedkov pomôže zmeniť váš liturgický priestor na miesto, ktoré bude krásne, dôstojné a harmonické, čím bude slúžiť na Božiu Slávu a dobro veriacich.

Zníženie nákladov

Ušetrite, čo sa naozaj dá

Či už budete vymieňať rozsušené lavice, dopĺňať presbytérium o nové liturgické zariadenie, zadávať novú výmaľbu alebo hoci modernizovať ozvučenie, vždy ide o významné finančné prostriedky.
Najmä ak ich riešite prípad od prípadu.

Vytvorením realizačnej koncepcie — ktorou vám pomôžeme predvídať, načrtnúť a naplánovať všetky zásahy v prospech revitalizácie vášho liturgického priestoru — ušetríte zbytočné výdavky. Niekedy aj desiatky tisíc eur.

Oddýchnite si

Oddýchnite si

Pri riešení zmien ad hoc sa potrebujete skontaktovať s množstvom odborníkov, držať v hlave alebo v notese množstvo termínov, cien a technických parametrov.

Pri tvorbe realizačnej koncepcie toto všetko riešime my: odborné konzultácie, cenové kalkulácie, rešerše realizovaných riešení, porovnanie s konkurenciou.

Vy sa môžete naplno sústrediť na svoje poslanie a od týchto starostí si oddýchnuť.

Harmónia

Odovzdajte ďalej.

Ak chcete naozaj spraviť všetko sám, nikdy neviete, čo všetko sa vám podarí stihnúť. Cirkev je predsa dynamická. A nie vždy to hrá s tým, do čoho ste prišli a nikto nevie, aké zmeny urobí váš nástupca.

Keď budete mať v rukách realizačnú koncepciu, budete môcť naplánovať zmeny, ktoré budú spolu súvisieť a keď odovzdáte koncepciu spoločenstvu, budete mať takmer istotu, že aj budúce zásahy budú dobré. Veď Cirkev je svätá v jednote Ducha a harmónii s Božou krásou.

Čo máte

Zdokumentovanie stavu, v ktorom sa nachádza váš liturgický priestor:

Zakreslíme, zameriame a zdokumentujeme celý interiér: stav omietok, maľovky, prípadne muriva stien a stropu, podlahy, elektrifikáciu, osvetlenie, ozvučenie, kúrenie, liturgické zariadenie, lavice, spovedné skrine alebo miestnosti, okná, dvere a v neposlednom rade dekoratívnu, resp. monumentálnu výmaľbu, oltárne a votívne obrazy, sochy, reliéfy a vitráže.

Čo chcete

Súhrn požiadaviek, ktoré kladiete na váš liturgický priestor z pohľadu užívateľov vášho liturgického priestoru:

Formou vyplnenia formulára a zaznamenaného rozhovoru so správcom a osobami zodpovednými za prevádzku liturgického priestoru zistíme a zoradíme podľa naliehavosti všetky požiadavky, ktoré kladiete na základe skúseností s užívaním vášho liturgického priestoru. Zaznamenáme vaše výhrady voči rôznym faktorom vášho liturgického priestoru aj vaše vlastné návrhy na zlepšenie takýchto faktorov.

Čo treba

Zadefinovanie cieľov, ktoré treba dosiahnuť v procese revitalizácie vášho liturgického priestoru:

Komplexne zhodnotíme stav vášho liturgického priestoru a vaše požiadavky naň a vytvoríme ideový koncept riešenia, ktorým dostanete váš liturgický priestor do stavu, ktorý bude technicky a technologicky vyhovovať prísnym medzinárodným normám a bude spĺňať všetky požiadavky magistéria Cirkvi a zohľadňovať možnosti vašej farnosti alebo spoločenstva.