Začnite s málom

Začnite s málom

Ponúkame Vám možnosť rozdeliť platby za dielo na niekoľko splátok bez akéhokoľvek navýšenia.

Môžete sa tak pustiť do stavania veže – veď budete mať spočítané, že na to máte! (Lk 14,28)

Postup je jednoduchý:

Vy si sadnete, my vám spočítame náklady na stavbu veže, pardon, na realizáciu diela, a vy sa sami posúdite, či máte dostatok prostriedkov, alebo či je pre vás výhodnejšie odložiť realizáciu na neskôr alebo vám vytvoríme splátkový kalendár.

Výhody sú jednoznačné:

Váš chrám bude pretvorený na Božiu Slávu a prostriedky vašej farnosti budú na to stačiť, i keď na začiatku nebudete mať celú sumu.

Naša skúsenosť vraví, že po odhalení hotového diela sa prostriedky dostavia oveľa ľahšie ako len na základe cenovej kalkulácie.

Ako to môže vyzerať?

Dajme tomu, že po vytvorení kalkulácie zistíte, že máte na 50 % nákladov. My vám cenu rozdelíme na niekoľko platieb, napríklad: 30 % po uzavretí zmluvy, 20 % po odovzdaní diela (čo je zvyčajne 2–3 mesiace od začatia) a zvyšných 50 % nákladov rozložíme na platby 25 % po 60 dňoch a posledných 25 % po 120 dňoch od odovzdania diela.