Dianie v GloriaDei

devocionálie a pripomienkové predmety vydávané pri príležitosti svätorečenia pápeža Jána Pavla II.

Čítať viac

Dňa 9.2.2013, v poslednom mesiaci svojho pontifikátu udelil Svätý Otec Benedikt XVI. medailu Benemerenti Petrovi Čambálovi st.

Čítať viac

Keď prídeme do národného ústavu srdcovo-cievnych ochorení, vieme, že sú schopní transplantovať srdce. No taktiež nám sú schopní zmerať tlak. Sestrička v ambulancii, ktorá meria tlak, Vám srdce nezoperuje.

Čítať viac

Ad maiorem Gloriam Dei

Vďaka milosti, požehnaniu Cirkvi a modlitbám a prostriedkom veriacich môžeme tvoriť diela na Božiu Slávu.

Kreatívny tím GloriaDEI možno právom označiť za najmladší slovenský tím venujúci sa sakrálnemu umeniu s najdlhšou históriou: tá začala pred 55 rokmi. Vtedy sa 12 ročný Peter Čambál (dnes s prídomkom starší) rozhodol pod vplyvom dojmov z práve prebiehajúcej výmaľby abrahámskeho kostola, že sa stane „kostolným maliarom“. Oficiálne tím GloriaDEI vznikol ako súčasť kreatívneho domu riverstone 30. mája 2005.

GloriaDEI tak pokračuje, obohacuje, zahŕňa a stavia na filozofii a diele, ktoré vytvoril Peter Čambál st. už od začiatku tvoriaci na princípe, ktorý sformuloval inšpirovaný vplyvom majstrovských diel kresťanského umenia a názormi katolíckych mysliteľov:

Architektúra, sochárstvo a maliarstvo musia tvoriť harmonický celok,
lebo len tak vytvárajú priestor vhodný pre Liturgiu.

Toto presvedčenie, neustále obohacované štúdiom cirkevných dokumentov, svätého Písma, odborných publikácií a rešeršami aktuálneho diania vo výtvarnom umení, architektúre, dizajne, liturgike a inžinierskych technológiách sa prirodzene prenáša do tvorby GloriaDEI.

Zatiaľ sme realizovali výmaľbu, liturgické zariadenie, oltárne obrazy, plastiky a vitráže v takmer 150 chrámoch na Slovensku. Za hranicami sme realizovali ikonografický program v slovenskej národnej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v dolnej bazilike Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove–Lagiewnikoch na zadanie Konferencie biskupov Slovenska.

Tím GloriaDEI

Tím GloriaDEI štatisticky: priemerný vek 31 a pol roka, priemerný čas strávený na jednej realizácii 2040 človekohodín, priemerná vzdialenosť medzi ateliérom a realizáciou 154 km, v priemere 8 štetcov zodraných na jednej realizácii.
Za týmito číslami je 7 mužov, ktorí spolu trávia podstatnú časť svojho života pri tvorbe a realizácii sakrálneho umenia — podľa ich slov jednej z najkrajších, a najnáročnejších ľudských činností.

Peter Čambál st. (známy ako Dr. Čambál)

Hlava, srdce a základ GloriaDEI. Bezkonkurenčný autor figurálnych kompozícii v 99% našich realizácií. K tomuto mu výrazne pomohla jeho diplomová realizácia — monumentálna figurálna maľba Generácie, ktorú namaľoval v roku 1974 vo vestibule Bytového podniku v Trnave — ako jedna z mála realizovaných monumentálnych diplomoviek-malieb tam pretrvala doteraz.
(Titul Doktor pedagogiky výtvarnej výchovy získal v roku 1986 po úspešnom obhájení úlohy zobrazenia ukrižovaného Krista v psychickom vývoji dieťaťa. Áno, počas komunistického marxistického ateistického režimu!)

Odvtedy namaľoval niekoľko desiatok tisíc prstov, niekoľko tisíc figúr a v pozadí zaplnil niekoľko stoviek štvorcových metrov malými ťahmi štetca. To všetko v dennodennej snahe obrazom poukázať Božie aspekty obmedzenému zraku. Popri maľbe realizuje figurálne diela aj v soche a reliéfe, vitráží a grafike.

Peter Čambál st. je autor a spoluautor všetkých koncepcií ikonografických programov v kostoloch realizovaných tímom GloriaDEI. Je šéf tímu, kreatívny riaditeľ pre maľbu a sochu a prezident celej spoločnosti riverstone.
Za jeho dielo pre dobro Cirkvi mu Svätý Otec Benedikt XVI. udelil medailu Benemerenti.

Peter Čambál ml.

Najstarší z druhej čambálovskej generácie výtvarníkov, od malička nútený byť súčasťou tvorivého procesu.
Už v detskom veku riešil nápisy na lešeniach priamo v kostoloch. Typografii zostal verný doteraz, čo možno vidieť na väčšine realizácii GloriaDEI.
Navrhol takmer všetky súbory liturgického zariadenia, ktoré vyšli z ateliéru GloriaDEI, je takmer nekompromisným zástancom komplexného riešenia liturgického priestoru výtvarnou cestou a hľadá nové možnosti v nových technológiách na vyjadrenie večných právd. Spolu s Petrom Čambálom st. vytvára komplexné výtvarné kompozície.

Mgr. art. Peter Čambál je autor a spoluautor koncepcií ikonografických programov GloriaDEI, kreatívny riaditeľ pre dizajn a priestorové realizácie GloriaDEI a výkonný riaditeľ spoločnosti riverstone.

Kamil Zachar (†2008)

Od skončenia odbornej školy sa začal znova učiť a rozvíjať v tíme GloriaDEI, kde mu Peter Čambál st. umožnil vypracovať sa na jedného z najlepších odborníkov na maliarske imitácie ušľachtilých kameňov. Kamil Zachar bol doslova jedným zo základných pilierov tímu — 99% našich realizácií je vytónovaných jeho rukami — za toto dostal od kolegov vtipnú a pravdivú prezývku, na ktorú bol dokonca hrdý: hrochhydraulická ruka na obnovu chrámov ;-)

Kamil nás opustil po rýchlom priebehu smrteľnej leukémie počas realizácie výmaľby kostola v Čiernom Balogu. Napriek tomu zostáva členom tímu a bude ním navždy.

Pavol Čambál

Ako všetci mladší Čambálovci v tíme, aj Pavol vyrastal v ateliéri. To sa prirodzene prejavilo v jeho životnom smerovaní — je odborníkom na rekonštrukciu plastických diel a zlátenie. Okrem reštaurovania sa výrazne podieľa aj na tvorivom procese GloriaDEI.

Popri umeleckých úkonoch má na starosti obchod spoločnosti riverstone
a je zástupcom výkonného riaditeľa.

Juraj Čambál

V tíme GloriaDEI sa jeho tvorivý duch prejavuje pri priestorových realizáciách.
Je spoluautor viacerých návrhov architektonických a dizajnových riešení, ktoré sme vytvorili v ateliéri GloriaDEI.

Juraj Čambál má na starosti technické procesy a zabezpečuje plynulé dodávky technológií a materiálov.

Lukáš Kijac

V tíme sa postupne profiluje vďaka talentu a precíznosti ako pomocný výtvarník na realizáciách doplnkových malieb pri tvorbe prostredia a pozadí figurálnych kompozícií.

Veronika Pinčeková

Spolu so svojimi súrodencami sa stala prirodzenou súčasťou tímu, nie(len) vďaka svojmu pôvodu, ale predovšetkým svojou odbornosťou. Veronika Pinčeková je teoretička umenia a v tíme GloriaDEI pôsobí ako poradca z oblasti teórie a dejín výtvarného umenia.