Zlaté Klasy

Zlaté Klasy

kostol Povýšenia sv. Kríža
2012–2013

výmaľba
liturgické zariadenie

Dielo v detaile:

Liturgické zariadenie

Reťaz apoštolov
Chór anjelov
Poľnice a ornamenty

Porovnanie pred a po
dokončení realizácie

Buď pozdravený, kríž svätý, nádej moja jediná!

Nápis na viťaznom oblúku, v origináli Üdvözlégy szent kereszt, egyedüli reményem, predznamenáva celý ikonografický program tejto veľkolepej stavby.

Kazetový strop je riešený ako symbolicky povýšený kríž, tvorený symbolmi dvadsiatich ružencových tajomstiev. Ruža je v symbolike kostola takmer všadeprítomná — ako mariánsky symbol a zároveň ako symbol sv. Rity, ktorú prichádzajú do farského kostola v Zlatých Klasoch uctievať a prosiť pútnici aj spoza hraníc.

Všetky figurálne a dekoratívne prvky dopĺňajú motív patrocínia. Farebná škála červených, zelených, zlatistých a bielych tónov vychádza z motívu kríža — stromu života, a nachádza sa vo všetkých prvkoch: víťazný oblúk s cherubmi nesúcimi stuhu s ódou na sv. kríž, zbor apoštolov, pilierov Cirkvi previazaný tou istou stuhou sfarbenou krvou ich obetí, serafíni nad lunetami arkád lode aj ornamentika presne vkomponovaná do architektonických článkov. Celý koncept vrcholí v presbytériu vyplnenom novým súborom liturgického zariadenia.apoštoli•anjeli•poľnice


apoštoli•kazety•oblúk


figurálna maľba


liturgické zariadenie


dekorácie - ornamenty


plastické prvky