Vysoká nad Kysucou

Vysoká nad Kysucou

Dom Nádeje
2010

výtvarná koncepcia, výmaľba,
reliéf, mobiliár, zariadenie

Porovnanie pred a po
dokončení realizácie

A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky

Interiér Domu Nádeje vo Vysokej nad Kysucou bol v predchádzajúcej podobe výsledkom snáh o poľudštenie priestoru z polovice 20. storočia. Nosnou vizuálnou štruktúrou je plastická dekorácia stropu, ktorá má originálny charakter a v kontexte verejnej architektúry mikroregiónu je jedinečná a zároveň príznačná.

Pri navrhovaní nového riešenia interiéru domu Nádeje v snahe o harmonizáciu jestvujúceho s novým nadviazal kreatívny tým GloriaDEI na túto tvarovú štruktúru — doslova sme ju vniesli do všetkých prvkov priestoru. Ústredným prvkom je plastika Zmŕtvychvstalého Krista, ktorá prekrýva kríž utrpenia a smrti na pozadí strácajúcej sa dekorácie lomených kriviek pokračujúcej zo stropu miestnosti.

Ostatné prvky ako katafalk, pulpit, svietniky, stojany na vence a prekrytie dverí na bočnej stene harmonizujú svojimi tvarmi a materiálom s touto scénou.
Farebnosť celého interiéru vychádza z farieb ranných zôr, ktoré symbolizujú smrťou sa začínajúci život vo večnosti. Je riešená v troch horizontálnych pásoch fialovej, ružovej a bledozelenej uzavretých zvrchu azúrovou.


Dom nádeje
Celok

Dom nádeje
Ambona

Dom nádeje
Katafalk

Dom nádeje
Korpus

Dom nádeje
Korpus – detail

Dom nádeje
Korpus – detail