Vysoká nad Kysucou

Vysoká nad Kysucou

Chrám sv. Matúša
2009

výmaľba, typografické reliéfy

Nasleduj ma…

Všetko sme podriadili patrónovi chrámu a jeho Majstrovi — posledné slová Matúšovho evanjelia (Mt 28, 18–20), ktoré uvádza ako jediný z evanjelistov, sa stali motívom ústrednej kompozície. Krst Krista v Jordáne (porov. Mt 3) je vzorom pre každý krst, ktorý koná Jeho Cirkev po celej Zemi a podľa Jeho príkazu, ktorý sme celý zakomponovali do nekonečnej plochy stropu, spolu s mariánskym motívom zjavenia svätému Jozefovi (Mt 1, 20–23). Ďalšia citácia z Matúšovho evanjelia (Mt 16, 18–19) o menovaní Šimona za Petra—Skalu Cirkvi uzatvára plochu stropu lode kostola.

Svätý Matúš je zvýraznený aj v kompozícii Poslednej večere, ktorá dominuje presbytériu a ako jeden zo štyroch pilierov viery v Krista na pilastroch chrámu vo Vysokej nad Kysucou.


Vysoká nad Kysucou – Celok
Celok

Vysoká nad Kysucou – Posledná večera
Posledná večera

Vysoká nad Kysucou – Krst Krista
Krst Krista

Vysoká nad Kysucou – Posledná večera
Posledná večera

Vysoká nad Kysucou – Sv. Ján
Sv. Ján

Vysoká nad Kysucou – Konsekračný kríž
Konsekračný kríž