Vyšný Kelčov

Vyšný Kelčov

Chrám Božského Srdca Ježišovho
2010

výmaľba, typografické reliéfy,
readjustácia a povrchová úprava krížovej cesty

Porovnanie pred a po
dokončení realizácie

Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

Na patrocínium Kelčovského chrámu sme sa vo výtvarnom riešení výmaľby napojili modlitbou — Litániami k Božskému Srdcu Ježišovmu. V priestore sú vkomponované všetky zvolania litánií realizované zlatými plastickými nápismi a päť z nich, ktoré sa viažu na udalosti Dejín Spásy sme realizovali vo figurálnych kompozíciách.
Na strope presbytéria je Večera s Emauzskými, Srdce Ježišovo zdroj života a svätosti, na strope lode je namaľovaná kompozícia Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie a na víťaznom oblúku tri skutočnosti o pôvode Spasiteľa, Zvestovanie, Narodenie a Krst — Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej matky, Srdce Syna večného Otca a v ktorom má Otec svoje zaľúbenie. Všetky plochy zjednocujú kompozície kruhov vo farbách veľkonočného rána.


Vyšný Kelčov - Celok
Celok

Vyšný Kelčov - Víťazný oblúk
Víťazný oblúk

Vyšný Kelčov - Detail
Strop - detail

Vyšný Kelčov - Strop, detail
Strop – detail

Vyšný Kelčov - Svätyňa
Svätyňa

Vyšný Kelčov - Zvestovanie
Zvestovanie