SenohradSenohrad

Senohrad

Chrám sv. Imricha
2005

rekonštrukcia dekorácií
autorské figurálne kompozície

Virtuálna návšteva
Vyžaduje QuickTime, stiahnuť

Obdivuhodný kostol

Kostol sv. Imricha v Senohrade je pozoruhodný zvonku i vo vnútri. Je postavený na vysokom vŕšku v nádhernej prírode. Z jednej strany je obkolesený cintorínom a z druhej zastaveniami tajomstiev ruženca.

Tento jednoloďový kostol je prekvapujúci svojou veľkoleposťou a bohatosťou exteriéru i interiéru. V barokovom interiéri sú zachované tri pôvodné oltáre a kazateľnica. Aj lavice sú pôvodné, bohato vyrezávané. Celý interiér pôsobí harmonicky.

Strop a steny nesú bohaté plastické imitácie zo začiatku 20. storočia. Za tieto dekorácie dostal podľa farskej kroniky dekoratér Ádam pápežské vyznamenanie. Sú orámovaním štyroch figurálnych kompozícií na strope a dvoch na stenách.

Posledná večera

Ustanovenia oltárnej sviatosti

Obraz Eucharistickej obety sa nachádza na pravej strane presbytéria. Je umiestnený v imitovanej rámovej architektúre.

Kráľ Neba i Zeme je umiestnený uprostred svojich dvanástich apoštolov. S nežným úsmevom nám pravou rukou podáva Chlieb večného života. V ľavej ruke drží kalich Novej Zmluvy.

Apoštoli nás svojou adoráciou presviedčajú o tomto nepochopiteľnom tajomstve. Iba zradca Judáš Iškariotský na nás hľadí zakaleným pohľadom.

Mária Magdaléna

Ježiš a cudzoložnica

Obraz ukazuje milosrdnú lásku Ježiša Krista k hriešnici. Ona predstavuje všetkých nás, kajúcich hriešnikov. Muži oproti Kristovi s kajúcnicou personifikujú sedem hlavných hriechov.

Prvý zosobňuje pýchu, zelený za ním lakomstvo. Pred ním, pri pýche, je smilstvo. Závisť je za smilstvom a za ním obžerstvo, hnev a lenivosť.

„Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ Kamene spustili z rúk. A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ (porov. Jn 8, 7 – 11)

Jakub

Zápas s Anjelom

je namaľovaný ako okno do nebies. Len Jakub sám zostal. Tu zápasil s ním akýsi muž až do východu zory.

Už sa hlási ráno. Potom neznámy povedal: „Pusť ma, lebo vychádza rosa.“ A Jakub (vo fialovom) odvetil: „Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš.“ (porov. Gn 32, 25 – 27) A neznámy sa spýtal: „Ako sa voláš?“ On mu odpovedal: „Jakub“. Vtedy onen povedal: „Nebudeš sa už volať Jakub, ale Izrael , lebo si zápasil s Bohom a s mužmi a zvíťazil si.“ (Gn 32, 28 – 29) A požehnal ho.

Apoštol Pavol

Obrátenie Šavla na Pavla

Šavol stále dychtil po zabíjaní Pánových učeníkov. Ako šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ On povedal: „Kto si Pane?“ A ten: „Ja som Ježiš, ktorého Ty prenasleduješ.“ (porov. Sk 22, 7 – 8)

Autor týchto figurálnych kompozícií z kreatívneho tímu GloriaDei, Peter Čambál st. tu namaľoval Ježiša Krista ako Svetlo sveta, milosrdného Pána, ktorého poznáme z omilosteného obrazu Božieho milosrdenstva.