Nitra – hrad

Nitra – hrad

kaplnka Sv. Augustína a Norberta,
komunita sestier Premonštrátok
2015

svätostánok, kompozícia priestoru,
výmaľba uzáveru presbytéria

Porovnanie pred a po
dokončení realizácie

Nech je zvelebená Najsvätejšia sviatosť Oltárna!

Revitalizácia liturgického priestoru kaplnky sestier Premonštrátok je naplnením zadania navrhnúť a zrealizovať nový svätostánok. Popri výrazovej harmonizácii s ostatnými prvkami liturgického zariadenia bolo cieľom GloriaDEI aj zvýrazniť ústrednú úlohu Eucharistie v živote Premonštrátok a minimálnymi zásahmi urobiť z kaplnky dôstojný sakrálny priestor vhodný pre liturgiu aj dlhodobú adoráciu.
Dizajn svätostánku zohľadňuje jestvujúce prvky liturgického zariadenia, obetný stôl a ambonu, ich materiálové a tvarové špecifiká. Svätostánok je vytvorený na princípe šikmých drevených plôch s centrálne vedenou líniou kameňa, rovnako ako pôvodný obetný stôl. Autorsky bolo uplatnené vyváženie línií, plôch, vzájomný pomer medzi bukovým drevom a tuhárskym mramorom. Materiály, ktoré sú stavebnými prvkami pre bielou kožou čalúnené vnútro svetlom prežiareného svätostánku obkoleseného zlatom. Srdce svätostánku tvorí zlatý kríž so stredom z červeného skla umiestneným vo výške mužského srdca. Celý korpus svätostánku tak tvorí kríž, ktorý je predĺžením a rozšírením centrálneho kríža.
Vnútro svätostánku je permanentne osvetlené večným svetlom, ktoré preniká cez červený stred kríža a tvorí tak večné svetlo. Zo stredu vychádzajú aj sústredné zlaté kruhy, ktoré roznášajú žiaru večného svetla Oltárnej sviatosti. K nim sú pridružené maľované sústredné kruhy nekonečnej Božej svätožiary, ktorá prežiaruje celý priestor uzáveru kaplnky a sústreďuje pozornosť na Eucharistiu vo svätostánku.bočný pohľad


centrálny pohľad


detail


s obetným stolom


celok s otvoreným svätostánkom


detail otvoreného svätostánku