Levice — Malý Kiar

Levice — Malý Kiar

Chrám sv. v. Jána Nepomuckého
2002

výmaľba, rekonštrukcie historického mobiliáru

Vo svetle Ducha Svätého

Ústredným motívom ikonografického programu výmaľby kostola v Malom Kiari je Duch Svätý. Kompozíciu Zoslanie Ducha Svätého zasadenú do imaginárnej architektúry nesú štyria učitelia Cirkvi ako nositelia svetla Ducha Svätého — sv. Hieronym, sv. Ambróz, sv. Augustín a sv. Gregor Veľký.

Celý interiér chrámu sme harmonizovali s architektúrou a s pôvodným zariadením.

S prácou Dr. Čambála sme maximálne spokojní,
sme presvedčení, že náš kostol je najkrajšie vymaľovaný na blízkom okolí.

Ing. Arpád Hudec, predseda komisie MsZ pre zabezpečenie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti Malý Kiar


Celok
Celok

Chór
Chór

Pohľad na presbytérium
Pohľad na presbytérium

Zoslanie Ducha Svätého
Zoslanie Ducha Svätého

Sv. Augustín
Sv. Ambróz

Strop
Strop