KlokočovKlokočov

Klokočov

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
2012

liturgické zariadenie,
návrh a realizácia

Porovnanie pred a po
dokončení realizácie

Ježišu, Kráľ všetkých sŕdc, zmiluj sa nad nami!

Pre realizáciu nového liturgického zariadenia bolo hlavným východiskom patrocínium, Božské Srdce Ježišovo a harmonizácia s priestorom. Prirodzene, novou formou s charakteristickými rysmi GloriaDEI. Základom súboru je oltár, ktorý je vyskladaný z poloblúkových lupeňov rezaných v pôodoryse pravouhlým rezom, čím vzniká dojem lomených oblúkov. Tieto lupene tvoria pomyselnú plamennú korunu, ktorá je atribútom Božského Srdca. Menza obetného stola nadväzuje na šesťuholníkový uzáver apsidy a čelný profil pódia, ktoré bolo zrealizované pred vstupom GloriaDEI.

Z týchto prvkov vychádzajú ostatné kusy liturgického zariadenia: ambona, sedes celebranta a asistencie a sedile miništrantov a purifikačné stolčeky. Súčasťou zariadenia je aj kovový program liturgických svietnikov a oltárny kríž.celok


obetý stôl


oltár, detial


ambona, detail


sedes, purifikatórium


svietnik, sedile, detail