Hriňová – Krivec

Hriňová – Krivec

Kostolík Nanebovzatia Panny Márie
2007

oltárny obraz patrocínia

Ktorý ťa panna do neba vzal

V tejto vertikálnej kompozícii je zachytený moment prekvapenia apoštolov. Panna Mária braná do neba nám svojím pohľadom a objatím naznačuje jej nebeské poslanie. Táto dynamická kompozícia, rozdelená do dvoch častí – otvoreného neba a zeme, svojou farebnosťou napomáha k expresívnejšiemu vnímaniu tohto mystéria.

Skladba dvanástich apoštolov obsahuje štyri plány, ktoré sú zviazané lúčiacimi sa gestami rúk. Vnímaním detailov každého jedného apoštola môžeme pozorovať rôznorodé prežívanie tohoto okamihu, čo nás hlbšie vťahuje do deja a nádeji oslávenia tela každého veriaceho v Ježiša Krista, prebývajúceho tajomným spôsobom v bohostánku pod týmto obrazom.


Hriňová – Krivec
Celok

Hriňová – Krivec: Nanebovzatie Panny Márie
Detail

Hriňová – Krivec: Nanebovzatie Panny Márie
Detail

Hriňová – Krivec: Nanebovzatie Panny Márie
Detail

Hriňová – Krivec: Nanebovzatie Panny Márie
Detail


Detail