Bratislava – Teplická

Bratislava – Teplická

Chrám Kráľovnej rodiny
2005

liturgické zariadenie presbytéria
a ikonografický program