Reťaz apoštolov

Reťaz apoštolov

kostol Povýšenia sv. kríža
Zlaté Klasy
2012

figurálne obrazy

Vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi.

Stuha ódy na svätý kríž sa symbolicky zmáčala krvou Kristových apoštolov.

Každý z nich je namaľovaný subtílne a zároveň monumentálne a okrem atribútov ich môžete odlíšiť aj individualitou ich čŕt. Spoločne však prejavujú blaženosť osláveného zástupu Božích svedkov a poukazujú, doslova, na zdroj svojej, aj našej pravej blaženosti, na Krista v Eucharistii.sv. Peter


sv. Jakub ml.


sv. Filip


sv. Šimon


sv. Tadeáš


sv. Jakub st.