Liturgické zariadenie

Liturgické zariadenie

kostol Povýšenia sv. kríža
Zlaté Klasy
2012–2013

obetný stôl, ambona, sedes,
purifikatórium, oltár sv. Rity, kľačadlo

Obetujeme ti, Pane…

Liturgické zariadenie sme navrhovali spolu s výtvarným konceptom výmaľby, hoci toto zadanie prišlo neskôr. Vychádzali sme z požiadavky dať pútnickému obrazu sv. Rity prominentné miesto pri oltárnom kríži a udržať a pozdvihnúť hlavné prvky zariadenia. Hlavným motívom je ruža, ktorá je práve symbolom sv. Rity, zlaté zväzky ruží previazaných stuhami tvoria piliere architektúry mobiliára. Obetný stôl a ambona sú označené symbolmi Eucharistie a Ducha Svätého.