Chór anjelov

Chór anjelov

kostol Povýšenia sv. kríža
Zlaté Klasy
2012

figurálne dekoratívne obrazy

Anjeli na nebi spievajú

Figurálna zložka ikonografického cyklu kostola Povýšenia sv. Kríža sa rozširuje na postavy cherubínov a serafínov, ktorí sú svedkami prítomnými vo viditeľnom aj neviditeľnom svete. Sú tu prítomní ako príklad zbožnosti, vznešenosti a neustálej adorácie Eucharistie a znakov spásy — prejavov Trojjediného Boha, ktorý bol oslávený v Synovi a v jeho obeti kríža.