Sakrálne umenie

Tryzna za pamiatky.pl

Pietna rozlúčka s poľským prezidentom dokáže vyvolať aj smutné dojmy z metodiky slovenských pamiatkárov.

Pokračovať v čítaní

Rok škaredosti?

V kútiku duše dúfam, že 13. januára 2010 večer bola sledovanosť STV2 naozaj nízka.

Pokračovať v čítaní

Sakrálne umenie

Práca, ktorej sa dennodenne venujeme, je primárne určená pre liturgickú a eucharistickú službu Cirkvi. Nerealizujeme „maľovanie kostolov“,
tvoríme sakrálne umenie.

Pokračovať v čítaní