Zoslanie ducha Svätého

A Ja vám pošlem Tešiteľa, Ducha Pravdy
Detail diela z chrámu Nanebovzatia Panny Márie (Čierny Balog)

Zoslanie Ducha Svätého

Zoslanie Ducha Svätého

Príď, Duchu Svätý, tvorivý, príď svojich verných navštíviť; naplň nám srdcia milosťou, ktoré si stvoril múdrosťou. Tešiteľom si nazvaný, dar Boží z neba nám daný, zdroj živý, láska, oheň v nej i pomazanie duchovné. Ty darca darov sedmorých, prst Boží v dielach stvorených; ty, prisľúbenie Otcovo, dávaš reč, slovo Pánovo. Osvieť nás, ducha posilňuj, do sŕdc vlej lásku ohnivú; keď telo klesá v slabosti, vzpriamuj ho silou milosti. Pred nepriateľom ochráň nás, svoj pokoj daj nám v každý čas; nech vždy pod tvojím vedením vyhneme vplyvom škodlivým. Nauč nás Otca poznávať
a jeho Syna milovať a v teba, Ducha obidvoch, daj veriť vždy, vo všetkých dňoch. Amen.

V strednom klenebnom poli je namaľovaný výjav Zoslania Ducha Svätého. Dielo poukazuje na Ducha Pravdy, ktorý zostupuje na apoštolov a na svoju cirkev. Duch, ktorý dáva dary, umením sa prihovára k srdcu veriaceho.

Apoštoli naplnení Duchom svätým pri zázraku Turíc, kde začali hovoriť rôznymi jazykmi sú opísaný v Apoštolských skutkoch. „Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť…“ (Sk 2, 1-11)

Duch Svätý sa vylial na svoju Cirkev a tá bola zjavená svetu. Tento úžasný moment daru Ducha Svätého sa nám sprítomňuje vo freske chrámu.

Náročná, mnohopočetná figurálna kompozícia v kruhovom ráme je situovaná na spodnej polovici rámu a týmto originálnym spôsobom pochopenia priestoru stropu klenby maliarskym spôsobom opticky zvyšuje chrám. Autor rešpektuje architektúru štýlotvorne a neobmedzujú ho ani technické prvky, ako je otvor na vzduch. Nenásilne je zasadený do kompozície a akcentuje centrum výjavu.

Dvanásti apoštoli v adorujúcich pózach prijímajú Ducha Pravdy spolu so svojou Matkou, Pannou Máriou, ktorá je epicentrom obrazu. Žena, ktorá sa vo svojej poslušnosti rozhodla prijať Božiu výzvu, bola omilostená. Boh v Tretej Božskej osobe osvetľuje Máriu ako Bohorodičku. Jediná je bez ohnivého jazyka nad hlavou, pretože Ona je Milostiplná od narodenia.
Apoštoli prijímaju dary Ducha znázornené ako ohnivé jazyky nad hlavami každeho svätca.

Napíšte komentár

Meno*

E-mail

Web

Text komentára