Zmŕtvychvstanie

Niet Ho tu, vstal z mŕtvych!
Detail diela z chrámu Nanebovzatia Panny Márie (Čierny Balog)

Serafín

Serafín

V treťom klenebnom poli je namaľovaný výjav znázorňujúci triumf Ježiša Krista, jeho víťazstvo nad smrťou.

Scéna Kristovho triumfu je maliarsky spracovaná v kruhovom ráme, kde centrálnou postavou je Kristus. Vstáva zmŕtvych, vzpriamený sa vznáša vo svojom oslávenom tele nad prázdnym kamenným hrobom. Žehnajúce gesto Kristovej ľavej ruky je podčiarknuté drapériou jeho plášťa. V pravej ruke drží vlajku, ktorá je ikonograficky znamením víťazstva.
Kruhový rám výjavu je preťatý božským svetlom vychádzajúcim z hrobu. Otvárajú sa nebeské sféry, ktoré rušia pozemské temno. Sú prekročené hranice telesne vnímateľného sveta. Z Krista vyžaruje svetlo z neba, žiari ako vychádzajúce slnko spásy. Všetko sa deje v kruhoch, v symbole typickom pre ikonografickú líniu autora, všetko sa deje v Bohu. Ježišova tvár vychádza z turínskeho plátna, je krásna, súmerná a plná pokoja. Plavé vlasy mu padajú na plecia, brada je do detailu vypracovaná a modré oči prenikavo sledujú pohľad diváka. Kristus je stvárnenýv božskej majestátnosti. Na rukách, nohách a bokoch sú rany po ukrižovaní.

Na ľavej strane kompozície stojí Boží posol, anjel z neba. Stojí na odvalenom veku otvoreného hrobu. Svojou ľavou rukou gesticky navádza oko na podstatu prázdného hrobu. Dlaň s dlhým ukazovákom, krídla i drapéria rúcha prepásaného na prsiach je maliarskou lyrizáciou nebeského vyslanca. Na pravej strane obrazu sú dvaja prekvapení rímski strážcovia. Pred hrobom naráme kľačí vojak v ľaku. Rukou sa pridržiava rámu, aby nespadol. Nad ním stojí ďalší strážca hrobu vo vojenskej zbroji. Vypracované telá vojakov sa v ohromení nad zázrakom chvejú od hrôzy. Na ich červených plášťoch citiť vietor z otvoreného neba.

Ježiš vo svojom Božstve na konci pozemského priestoru a času svojim Zmŕtvychvstaním definitívne zaručil víťazstvo nad smrťou a nám zabezpečil nekonečnú spásu. Tento monumentálny figurálny obraz nám napomáha meditovať nad tajomstvom našej spásy.

Štyria adorujúci anjeli v rohoch klenby v sláve a radosti svedčia o Kristovom Zmŕtvychvstaní.

Napíšte komentár

Meno*

E-mail

Web

Text komentára