Veličit dša moja ga

Magnifikat | typografická kompozícia, zlátený reliéf
ikonografický cyklus kaplnky Sedembolestnej Panny Márie
Sanktuárium Božieho Milosrdenstva
Krakov, 2007

Magnifikát
Svätí Cyril a Metod

Magnifikát

Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.

Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.
Lk 1, 46 — 55

Panna Mária (k nám) v evanjeliách prehovára priamo len niekoľko krát: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 5), Dáva nám jasné a jednoduché svedectvo: slúžte Bohu v dôvere, On vás miluje a spraví všetko čo je pre vás dobré.

Na začiatku tretieho tisícročia dostávame to isté posolstvo, ktoré sme dostali na začiatku nášho veku, v znakoch a symboloch našej doby, v písme: Máriin Magnifikat.

V Magnifikate dostávame radostnú zvesť, evangelion Panny Márie, našej patrónky. Radostnú zvesť tej, ktorá je Plná bolesti. Radostnú zvesť, ktorá sa v našej Matke stáva našou radostnou zvesťou.

Dostali sme ju najprv prostredníctvom apoštolov Slovanov v jazyku predkov nášho národa popri pôvodných a hlavných jazykoch liturgie a písma – hebrejčine, gréčtine a latinčine. Od vstupu do kaplnky sa pútnik stretáva s históriou spásy, s históriou Cirkvi, s históriou národa. Pred tisícročím dostali naši predkovia ako jediní to, čo dostávame teraz skrze Cirkev v rozhodnutí Magistéria na II. vatikánskom koncile popri ostatných národoch – Slovo a Liturgiu v jazyku, ktorému nás učili matky v detstve.

A tak môžeme spolu s Matkou na vlnách farieb národa zlatým hlasom volať: „Ujal sa nášho národa, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom…“

Napíšte komentár

Meno*

E-mail

Web

Text komentára