Tvorili sme celý rok

GloriaDEI má za sebou aktívny rok a zaujímavé realizácie.
Pozrite si Klokočov a Piešťany.

Pred slávnosťou v kúpeľnej kaplnke

Pred slávnosťou v kúpeľnej kaplnke

Práve pracujeme na tom, aby do sekcie naše diela pribudli realizácie, ktorým sme sa venovali ostatné mesiace, ba už možno povedať vyše roka.
Keď teraz toto obdobie sumarizujeme, uvedomujeme si, že sme sa pohybovali prevažne v žilinskej diecéze:

Ešte v roku 2012 sme navrhli a vytvorili súbory liturgického zariadenia vo farských kostoloch v Klokočove a v Sučanoch. V Sučanoch — tentoraz v kaplnke Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, ktorá je v správe Ordinariátu ozbrojených síl, konkrétne saleziána Dona Juraja Malého — sme realizovali oltárnu stenu a oltárny obraz sv. Jána Bosca. Kaplnku osobne požehnal ordinár Mons. František Rábek.
Pre spišskú diecézu sme v Štefanove nad Oravou realizovali doplnenie ikonografického programu o monumentálnu figurálnu výmaľbu.

V Zlatých Klasoch v bratislavskej arcidiecéze máme za sebou komplexnú realizáciu výmaľby a liturgického zariadenia v kostole Povýšenia sv. kríža, ktorý je jediným miestom pútí k úcte sv. Rity na Slovensku. Je to rozsahom najväčšia realizácia GloriaDEI v tomto období. Chrám na sviatok Krista Kráľa konsekroval arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Ostatnou realizáciou, tentoraz v našej domovskej arcidiecéze, ktorú konsekroval 16. júna dp. dekan Bačík je kúpeľná kaplnka Najsvätejšieho Ježišovho srdca v Piešťanoch. Tu možno, vďaka veľkorysému donátorstvu MUDr. Bittnerovej, hovoriť o komplexnej harmonizácii interiéru.

Napíšte komentár

Meno*

E-mail

Web

Text komentára