Simeonovo proroctvo – obetovanie dieťaťa Ježiša

prvá bolesť | figurálna kompozícia, fresco secco
ikonografický cyklus kaplnky Sedembolestnej Panny Márie
Sanktuárium Božieho Milosrdenstva
Krakov, 2007

Simeonovo proroctvo

Simeonovo proroctvo – prvá bolesť

„On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, — a tvoju vlastnú dušu prenikne meč —, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“
(Lk 2, 34 — 35)

Úvodná figurálna kompozícia otvára ikonograficky i formálne celý cyklus bolestí Panny Márie. Panna Mária je [formálne i obsahovo] prvou postavou cyklu. Upiera svoj [vonkajší i vnútorný] zrak na svojho Syna. Zameriava svoju pozornosť na všetko a na všetkých, ktorí sa utiekajú k jej Synovi. Po pastieroch, ktorí navštívili dieťa v prvých hodinách jeho pozemského pôsobenia a radostne slávili Boha za narodenie Spasiteľa sa stretáva so Simeonom.

Starec vyznáva a odhaľuje v jednej vete takmer celý význam Krista:
„On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať,“ – a Panne Márii jasne a neodvolateľne oznamuje jej vlastnú vnútornú i vonkajšiu budúcnosť Matky: „a tvoju vlastnú dušu prenikne meč.“,
Manžel a pestún, sv. Jozef, akceptujúci Máriinu spiritualitu, prijíma tým pádom všetko, čo akceptuje Mária, všetko, čo vyznačuje Syna Božieho. Obetovanie dieťaťa podľa tradície Zákona
je predobrazom spasiteľného obetovania podľa Zmluvy. Jozef a Mária tak už akoby stoja pod krížom Krista – Ježiš, malé dieťa, a pritom úplný Boh a úplný človek už tu rozpína svoje ruky – tak ako na kríži nás žehná a objíma.

Sláva Božia spočíva na ňom už teraz – ožaruje nás zlatom. Duch Svätý v bielej vlne pôsobí v Simeonovi (on hovoril ústami prorokov), bolesť červenej vlny už teraz preniká Máriino srdce a v jej duši sa prehlbuje jej vlastná spiritualita Bohorodičky a vychádza z nej v modrej vlne, aby nás takisto sprevádzala na ceste bolesti – bordová cesta bolesti Panny Márie sa začala.

Napíšte komentár

Meno*

E-mail

Web

Text komentára