Referencie

Čo hovoria osobnosti na margo našich diel a našej práce vo všeobecnosti?

Cenová ponuka komplexnej výmaľby zohľadňuje naše finančné možnosti a pri zaručenej kvalite je ďaleko najvýhodnejšia.
Ing. Mgr. Michal Janech, hon. dekan, správca farnosti v Divine počas realizácie

Piešťany, kúpeľná kaplnka

Piešťany, kúpeľná kaplnka

Piešťany

kaplnka Božského Srdca
2013

výmaľba

Prácu p. Čambála poznám už takmer švrťstoročie a oceňujem nielen odbornú stránku diela, ale aj náboženské cítenie jeho a jeho tímu. Viem, že jeho práca je spoľahlivá a naša spolupráca pri obnovení našej kaplnky ma v tom len opätovne utvrdila.
Mgr. Peter Sabol – farár, farnosť sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch


Sv. Barbora

Sv. Barbora

Svätá Barbora

Patrónka zomierajúcich
cintorín Zavar
2010

bronzová plastika, kamenný podstavec

Chcel som vidieť sochu, lebo nových sôch je žalostne málo.
No uvidel a precítil som posolstvo svätej Barbory.
Posolstvo pokojnej nádeje, vyjadrené rečou postoja, výrazom tváre, gesta a atribútov, posolstvo sily viery. Majster umiestnil dielo umne v priestore tak, že prirodzene, ľudsky, komunikuje s Kristom na kríži a preto i ja, návštevník cintorína v Zavare, odchádzam vidiac lepšie na svoju cestu. Ďakujem.
Ing. Ivan Schultz, Obchodný zástupca KEIMFarben

Dielo, ktoré ste vytvorili skutočne na mna veľmi hlboko zapôsobilo, myšlienka, zámer diela rovnako i manuálne spracovanie
sú vskutku perfektné a vysoko odborné.
Vaše dielo je podľa mňa skvostné a pozoruhodné,
dielo, ktoré budú obdivovať mnohé generácie.
Ing. Pavol Dynka, člen Kultúrnej rady TTSK

Jej nádherná socha, umiestnená v Zavare na cintoríne,
ktorej autormi ste Vy dvaja, je určite pre všetkých príchodzích
zdrojom nových duchovných, ale aj umeleckých zážitkov.
Anna Slováková, starostka obce Dolné Lovčice

Krakov — útek do Egypta

Krakov — útek do Egypta

Krakov, Poľsko

slovenská národná kaplnka Sedembolestnej Panny Márie,
Sanktuárium Božieho Milosrdenstva
2007

maľba, grafika na skle, typografické reliéfy

Chcem vyjadriť úprimné poďakovanie Vám
i všetkým Vašim spolupracovníkom…
Oceňujem profesionálnosť, odbornosť
a tiež s tým súvisiacu vysokú kvalitu práce a diel.
Mons. Stanislav Stolárik – biskup, predseda Lk KBS,
poverený realizáciou slovenskej kaplnky v Lagiewnikach

Zavar — klenba

Zavar — klenba

Zavar

Chrám Narodenia Panny Márie
2007

výmaľba — Tajomstvá Ruženca, liturgické zariadenie presbytéria

Bol som uchvátený vidiac maľby Dr. Petra Čambála v kostole [v Zavare].
Sú expresívne podaným pravdivým odrazom zobrazovaných skutočností.
páter James Mariakumar, SVD, misionár, Kerala, India

Levice — Malý Kiar

Levice — Malý Kiar

Levice — Malý Kiar

Chrám sv. v. Jána Nepomuckého
2002

výmaľba, rekonštrukcie historického mobiliáru

S prácou Dr. Čambála sme maximálne spokojní,
sme presvedčení, že náš kostol je najkrajšie vymaľovaný na blízkom okolí.
Ing. Arpád Hudec, predseda komisie MsZ pre zabezpečenie požiadaviek,
potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti Malý Kiar

Zlaté Moravce — triumfálny oblúk

Zlaté Moravce — triumfálny oblúk

Zlaté Moravce

Chrám sv. Michala Archanjela
1999

obrazy a ornamentika, ikonografický program

…jeho dielo a tvorba sa nám javili ako najbližšie vyjadrenie realistickej náboženskej tvorby pre naše historicko-kultúrne prostredie nášho farského kostola svätého Michala Archanjela v Zlatých Moravciach.
Mons. Marián Javor, farár – dekan počas realizácie

Napíšte komentár

Meno*

E-mail

Web

Text komentára