Matka pod krížom – ukrižovanie

piata bolesť | figurálna kompozícia, fresco secco
ikonografický cyklus kaplnky Sedembolestnej Panny Márie
Sanktuárium Božieho Milosrdenstva
Krakov, 2007

Matka pod krížom

ukrižovanie – piata bolesť

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleofasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.
(Jn 19, 25 — 27)

Nastáva tretia hodina. Hodina Božieho Milosrdenstva. Syn dokonáva dielo spásy. Vyvýšený (tak ako pri obetovaní v chráme bol vyvýšený) na kríž, ustanovený na pád a povstanie, ustanovený na znamenie, ktorému budú odporovať. Kríž je znakom spásy. Miestom obety.

Syn, ako jediný Vykupiteľ zostáva sám – i keď pri jeho kríži stojí jeho matka a pri nej učeník, ktorého miloval – odovzdáva Matke nového Syna a v ňom celé ľudstvo a nám oodovzdáva Matku. Takmer v tej istej chvíli, kedy odovzdáva svojho ducha Otcovi:
„Otče, do tvojich rúk, porúčam svojho ducha.“ (Lk 23, 46) Rodina sa stáva úplnou. Deti sú zmierené s Otcom.

Zmierené s Otcom obetou Syna, opusteného v momente najväčšej opustenosti tohto sveta. Vykupiteľ zostáva sám, jediný. Ježiš Nazaretský, židovský kráľ (dôvod rozsudku narýchlo napísaný na rozkaz miestodržiteľa v troch jazykoch, aby všetci vedeli prečítať význam znamenia, ktorému budú odporovať) zostáva sám: „Eli, Eli, lema sabakthani?“ (Mt, 27, 46) Boh opúšťa Syna, aby sám vykonal svoju Obetu. Kríž na moment prerušil zlatú linku
Božej Slávy. Okolo tretej hodiny sa to stalo. Dokonané je. Ježiš Nazaretský, židovský kráľ, znamenie, ktorému budú odporovať, ustanovený na povstanie mnohých – „On bol naozaj Boží Syn.“ (Mt, 27, 45 – 54)

Duch i bolesť sa stretávajú v Ježišovom srdci a z neho obmyté Jeho krvou, plné milosti vychádzajú opäť.

Krížová cesta pokračuje ďalej. Cesta bolesti Matky tiež.

Napíšte komentár

Meno*

E-mail

Web

Text komentára