Liturgické zariadenie

Presbytérium, chór,vstupy
Detail diela z chrámu Nanebovzatia Panny Márie (Čierny Balog)

Liturgické zariadenie

Liturgické zariadenie

Obetný stôl

Obetný stôl

Zariadenie presbytéria chrámu odráža potrebu zharmonizovať všetky vizuálne prvky a motív do jedného celku. Tomuto cieľu je podradený výber materiálov, tvaroslovie a použitá symbolika.

Pódium presbytéria je vytvorené tak, aby čo najlepšie napomáhalo dôstojnému liturgickému sláveniu, predovšetkým Eucharistie, svätej omše. Vyvýšenie svätostánku je prekonávané tromi stupňami, ktorých počet má biblickú symboliku. Na najvyššom stupni je v strede Kristus vo Svätostánku, na strednom stupni vľavo, po pravici Pána je miesto, sedes predsedajúceho kňaza a na najnižšom stupni vpravo sedile asistencie.
Na hlavnom pódiu je miesto eucharistického slávenia — obetný stôl a ambona.

Obetný stôl, ústredný prvok zariadenia pre Eucharistické slávenie, spolu so Svätostánkom najdôležitejší prvok chrámu tvarovo preväzuje pôvodné zariadenie a nový koncept. Jeho základňa sa oblúkmi rozširuje k menze — doske obetného stola, aby sa hmotovo v siluete napojil na retábulum hlavného oltára. Z jeho tvaru vychádzajú všetky prvky liturgického zariadenia presbytéria — umocňuje sa tak jeho primárne postavenie a zároveň harmonická štylistická jednota celého zariadenia. V strede podstavy v kruhu, ktorý symbolizuje Eucharistiu, živého Krista a zároveň svojimi sústrednými kruhmi, rovnako ako v celom koncepte Boha Otca, je symbolika Ruženca. Symblika, ktorá je výsostne Eucharistická – Panna Mária bola prvým tabernákulom, v ktorom spočívalo Božie Telo. Je rovnako euacharistická, ako tajomstvá bolestného ruženca. A je mariánska, ako patrocínium chrámu. Doska obetného stola je mohutná, pretože je jeho najdôležitejšou časťou a ako zaujímavosť možno uviesť, že jej plocha bola robená na mieru už hotovým, balockými ženamí výšívaným liturgickým plachtám. Súčasťou korpusu obetného stola je antikorový kríž, ktorý spolu so štyrmi svietnikmi a stojanom veľkonočnej sviece, ktoré prenikajú telom obetného stola a v siluete odkazujú na štylizované šišky na retábule svätostánku. Kríž po vysunutí slúži ako procesiový. Je tak prepojením medzi všetkými časťami liturgického slávenia.

Ambona, stôl Božieho Slova, je v Trojičnej symbolike doplnená o symbol Ducha Svätého, plamene jeho siedmych darov.

Pódium, obetný stôl, ambona a purifikačný stolík sú vyrobené z talianskeho mra-moru Botticino a sedesy a sedile zo slovenského dubu. Sedesy sú čalúnené svetlookrovou látkou, ktorá podtŕha slávnostný ráz interiéru.

Mreža oddeľujúce vstupnú časť chrámu sú tvorené sústrednými kruhmi, základným štylistickým prvkom ikonografického programu GloriaDei. Stred dolných kruhov sa pri pohľade v stoji stretá s Bohostánkom a v pokľaku so srdcom Panny Márie na retábule oltára. Na znak mariánskeho patrocínia je aj tu ústredným prvkom štylizovaná ruža.
Rovnako na piatich mrežiach zábradlí chóru je päť ruží symbolom piatich desiatkov, okolo ktorých sa rozširujú sústredné, nekonečné kruhy. Niekoľko oblúkov opticky preväzuje architektonické oblúky chórov. Mreže sú z pevných a ušľachtilých materiálov — železa, antikoru a mosadze. Ruže a symboly na liturgickom zariadení sú galvanizované zlatom.

Napíšte komentár

Meno*

E-mail

Web

Text komentára