Ja som vzkriesenie a život

Vzkriesený Kristus | figurálna kompozícia, grafika na skle
ikonografický cyklus kaplnky Sedembolestnej Panny Márie
Sanktuárium Božieho Milosrdenstva
Krakov, 2007

Zmŕtvychvstalý Kristus

Zmŕtvychvstalý Kristus

V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu.
Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: »Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.«“
(Lk 24, 1 — 7)

„… ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.“ (Nicejsko-carihradské vyznanie viery)

Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. (1Kor 16)

Hrob je prázdny. Niet ho tu, vstal z mŕtvych. Radostná zvesť, evangelion, sa vyplnila. Naša viera nie je márna. Utrpenie Krista nebolo márne. Bolesti Panny Márie neboli márne. Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, radujme sa. Aleluja!

A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. (Nicejsko-carihradské vyznanie viery) On, ktorý nám v Božskej sebaistote potvrdzuje to, čo ohlásil na začiatku Simeon Márii: „On je ustanovený na povstanie mnohých…“ – „Ja som vzkriesenie a život!“(Jn 11, 25)

A tak si každý Slovák, ktorý ako pútnik príde do slovenskej kaplnky a Poliak, Talian, Nemec, Maďar, Ukrajinec, ktorí prídu do svojich národných kaplniek a všetci pútnici, ktorí rozumejú anglicky, španielsky a rusky alebo latinsky a grécky môžu prečítať radostnú zvesť: “Niet ho tu. Vstal z mŕtvych!” a posolstvo Božieho Syna – Ja som Vzkriesenie a Život.

Vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi. (1Kor 16, 56 — 58)

Napíšte komentár

Meno*

E-mail

Web

Text komentára