Herodesovo prenasledovanie – útek do Egypta

druhá bolesť | figurálna kompozícia, fresco secco
ikonografický cyklus kaplnky Sedembolestnej Panny Márie
Sanktuárium Božieho Milosrdenstva
Krakov, 2007

Herodesovo prenasledovanie
Útek do Egypta

Útek do Egypta – druhá bolesť

„Jozefovi sa vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta.
… veľmi sa [Herodes] rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol …“
(Mt 2, 13 — 15)

„ … a na znamenie, ktorému budú odporovať,“ – toto proroctvo sa začína vypĺňať veľmi rýchlo: Herodes sa cíti byť ohrozený. Odstraňuje Svetlo zo svojej cesty (Jn 1,5), odstraňuje všetkých prvorodených do dvoch rokov. V každom z nich vidí nepriateľa, v každom vidí Ježiša. A vojaci v poslušnosti hriechu vykonávajú rozkaz. Zabíjajú nevinné deti. Abortéri staroveku. A všetky matky trpia. Sú zranené zabíjaním vlastných detí. Máriina modrá vlna ticho protestuje s nimi a chráni ich deti.

Boh chráni svojho jednorodeného Syna. Anjel zjavuje mužovi činu Boží zámer: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“

Jozef bezodkladne plní vôľu Pána – tak ako mu kázal, vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a [s vetrom o preteky] odišiel do Egypta. Panna Mária trpí, (nie podriadenosťou manželovi, ktorý sa podriaďuje Bohu), trpí, lebo v bolesti opúšťa domov, životné istoty. A predsa, malý Ježiš sa cíti dobre, je unášaný
v istote matkinho náručia. Matka ho chráni, modrá vlna Matky ho chráni. Ukazuje nám, že Matke môžme plne dôverovať. Pretože ona dôveruje otcovi a v ňom Otcovi. Nežiada vysvetlenia, tie už dostala od Gabriela a Simeona. A Boh si ju naďalej chráni, naďalej ju zahaľuje svojim Duchom a naďalej ju a jej Syna obklopuje Božia sláva.

Cesta bolesti plynie ďalej. Jozef náhlivo plní Otcovu vôľu – v Duchu ju prijal za svoju – naďalej sprevádza Máriu a Ježiša na ich Ceste.

Napíšte komentár

Meno*

E-mail

Web

Text komentára