GloriaDei web rastie do hĺbky

Postupne sa môžete s našimi dielami zoznámiť hlbšie a zblízka. Pridávame detailný popis k jednotlivým realizáciám.

Prvou lastovičkou je analýza našej realizácie v Krakove. Snažíme sa vám priblížiť naše diela. Priblížiť ich doslova v obrazoch — ponúkame vám možnosť virtuálne navštíviť „naše“ kostoly a kaplnky. Chceme ich tiež priblížiť z pohľadu na obsah, ktorý znázorňujeme, pretože ten je pri tejto práci najdôležitejší.

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, celkový pohľad

Naše dennodenné snaženie je postavené na vytváraní foriem, ktoré sú tomuto vznešenému, posvätnému obsahu adekvátne — aby naozaj približovali nebeské skutočnosti na dosah srdciam a mysliam.

Postupne budú mať všetky realizácie svoju vlastnú analýzu, libretto, detailné info.
Aby ste mohli spolu s nami nazerať na dokonalé Božie veci prostredníctvom našich nedokonalých malieb, plastík, vitráží, objektov a artefaktov. Aby ste sa mohli spolu s nami nadchnúť a zapáliť pre krásu nebeských skutočností, ktoré znázorňujeme:

Aby sme sa vyjadrili v krátkosti, my neporušene zachovávame všetky cirkevné tradície, písané i nepísané, ktoré nám boli zverené.
Jednou z nich je aj maľovanie obrazov, ktoré sa zhoduje s ohlasovaním evanjeliových udalostí — na posilnenie istoty, že Božie Slovo sa skutočne a nie iba zdanlivo stalo človekom — a ktoré je nám aj vhodným spôsobom užitočné. Lebo veci, ktoré sa navzájom objasňujú,
bezpochyby majú aj rovnaký význam.
Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1160 (zvýraznenie pridané autorom)

Napíšte komentár

Meno*

E-mail

Web

Text komentára