Bolestivé hľadanie strateného – 12 ročný Ježiš v chráme

tretia bolesť | figurálna kompozícia, fresco secco
ikonografický cyklus kaplnky Sedembolestnej Panny Márie
Sanktuárium Božieho Milosrdenstva
Krakov, 2007

12 ročný Ježiš v chráme
12 ročný Ježiš v chráme

12 ročný Ježiš v chráme – tretia bolesť

Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala:
„Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný.
A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.
(Lk 2, 48 — 51)

Panna Mária a svätý Jozef prichádzajú z cesty a tri dni hľadajú Ježiša. S bolesťou hľadajú svojho syna. Matka a otec. Syn je zatiaľ u Otca. Medzi múdrymi a vzdelanými svojej doby: Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. (Lk 2, 46b, 47) Pozemskí rodičia s bolesťou hľadajú dieťa. Jednorodeného Syna Božieho.

„Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Takmer karhavo, no s láskou podáva svedectvo o sebe, ukazuje na živé Božie Slovo. Tak ako mnohokrát potom, je Synom človeka v dome Otca. Chrámom v chráme. Veľkňaz podľa rádu Melchizedechovho. Dvanásťročný Ježiš – Ježiš Kristus. Ten istý včera, dnes a naveky.

Duch Svätý pôsobí, spája pozemských rodičov s nebeským Synom, otvára ich a nášmu chápaniu Božie vzťahy, Syna k Otcovi, Otca k nám.

V bolesti Matky sa rodí spása sveta. Raz z podobného miesta v nazaretskej synagóge vyženú Syna, keď bude znova svedčiť o sebe: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, …“ (porov. Lk, 4, 14 – 29) A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. V srdci prebodnutom mečom bolesti.

A syn sa vracia s rodičmi domov do Nazareta (a bol im poslušný). S Matkou sa vracia na Cestu bolesti.

Napíšte komentár

Meno*

E-mail

Web

Text komentára