Benemerenti

Dňa 9.2.2013, v poslednom mesiaci svojho pontifikátu udelil Svätý Otec Benedikt XVI. medailu Benemerenti Petrovi Čambálovi st.

Medailu Benemerenti udeľujú pápeži veriacim za dlhú a mimoriadnu službu Cirkvi.
Peter Čambál st. si ju prevzal spolu s ďalšími ocenenými z rúk ordinára Mons. Františka Rábeka a pápežského nuncia Mons. Maria Giordana na slávnostnej medzinárodnej konferencii pri príležitosti 10. výročia Oridinariátu ozbrojených síl 10. marca 2013 v hoteli Bôrik v Bratislave. (viac)

Napíšte komentár

Meno*

E-mail

Web

Text komentára